Zalety przewiertów sterowanych

Instalacje z których korzystamy w codziennym życiu, w całości lub w znacznej części przebiegają pod ziemią. Rodziło to pewne problemy z ich naprawą, szczególnie gdy naprawiany odcinek instalacji przebiegał pod szlakiem komunikacyjnym. Na szczęście obecnie takie naprawy można wykonywać bez konieczności tworzenia wykopu.

Jak powstaje przewiert sterowany?

przewierty sterowanePrzebudowa instalacji podziemnych może być bardzo kłopotliwa. Jest to szczególnie widoczne, gdy dana instalacja przebiega pod szlakami komunikacyjnymi, takimi jak tory kolejowe, drogi, czy chodniki. Naprawa uszkodzonego odcinka instalacji w takim przypadku zawsze jest związana z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Dlatego obecnie wykorzystywane są takie metody naprawy, które nie wymagają tworzenia wykopów – dobrym przykładem mogą być tu przewierty sterowane. Przewiert to inaczej horyzontalnie przebiegający tunel, którego celem jest dostanie się do instalacji w  sposób, który nie będzie generował utrudnień w ruchu. Oczywiście wykonanie przewiertu musi być poprzedzone wykonaniem wielu badań geologicznych, które pozwolą upewnić się, czy na trasie przewiertu nie ma żadnych przeszkód które mogłyby uniemożliwić jego utworzenie. Oczywiście, aby wykonać przewiert potrzebny jest profesjonalny sprzęt, w  postaci maszyn takich jak na przykład „Kret”. Obecnie coraz więcej firm zajmujących się konserwacją i naprawą instalacji podziemnych, wykorzystuje właśnie sterowane przewierty, aby móc uzyskać dostęp do uszkodzonego odcinka rury czy innego rodzaju nośnika podziemnej instalacji.

Większość instalacji w znacznej części lub nawet w całości przebiega pod ziemią. Rodzi to pewne problemy z  ich naprawą, gdyż aby naprawić uszkodzony element trzeba uzyskać do niego dostęp. Obecnie w tym celu wykonuje się tunele o horyzontalnym przebiegu.