Unowocześnienie procesu produkcyjnego

 

Proces produkcyjny w naszym zakładzie był niemal niezmienny od ponad piętnastu lat. Mimo coraz to nowszych technologii, preferowaliśmy stosowanie sprawdzonych metod i narzędzi, mimo iż z czasem stały się bardzo przestarzałe i coraz mniej efektywne. Po porównaniu wydajności zakładowej linii produkcyjnej zdecydowaliśmy jednak, iż najwyższa pora na ulepszenie procesu.

Modernizacja przestarzałego procesu produkcyjnego

automatyzacje i robotyzacje produkcjiNajbardziej nieefektywne stanowiska pracy wykonywały zadania powtarzalne, nużące i monotonne, dlatego też te stanowiska miały być w pierwszej kolejności całkowicie zautomatyzowane, by móc skierować pracowników do zadań mniej wyczerpujących. Następnie, wszystkie precyzyjne zadania miały być wykonywane za pomocą narzędzi automatycznych, znacznie dokładniejszych i szybszych niż pracownicy fizyczni. Do wykonania prototypów narzędzi i robotów produkcyjnych zaangażowaliśmy firmę inżynieryjną, przeprowadzającą automatyzacje i robotyzacje produkcji. Firma ta tworzyła urządzenia produkcyjne, roboty przemysłowe i narzędzia wedle specyfikacji oraz natury zadania, jakie miałyby wykonywać. Każdy automat był przystosowywany do konkretnej pracy i mógł być wykorzystywany tylko do specyficznego zadania, aczkolwiek sprawdzał się znacznie lepiej niż fizyczni pracownicy, w szczególności w wykonywaniu zadań bardzo monotonnych, choć wymagających precyzji i dokładności.

Wdrożenie owych automatów było bardzo szybkie i bezproblemowe, a po zamontowaniu ich na stanowiskach pracy natychmiast zostały uruchomione i przeznaczone do użytku w nowym, znacznie sprawniejszym procesie technologicznym. Dzięki temu mogliśmy oddelegować więcej pracowników do zadań wymagających nie tylko precyzji ale również szybkiej reakcji, znacznie mniej męczących niż powtarzalne prace.