Rodzaje i zastosowanie maszyn uprawowych

 

Specjalistyczne maszyny uprawowe można stosować wszędzie tam, gdzie istnieją cięższe warunki glebowe. Używanie tego typu maszyn, zapewnia przygotowanie gleby do siewu, w ciągu jednego przejazdu roboczego. Dodatkowo, prace ułatwia szeroki zakres możliwych regulacji efektu uprawy.

Budowa i działanie specjalistycznych maszyn uprawowych

części maszyny uprawoweDużą zaletą maszyn uprawowych jest szeroka możliwość regulacji zakresu uprawy np. poprzez zmianę prędkości roboczej agregatu, lub zmianę przełożenia w skrzyni przekładniowej maszyny. W takich przypadkach można regulować prędkość obrotową elementów roboczych maszyny, oraz prędkość agregatu aby nie dopuścić do nadmiernego rozpylenia gleby. Ze względu na sposób wykonywania ruchu, maszyny możemy podzielić na: obrotowe, wahadłowe i kombinowane. Najszersze zastosowanie mają glebogryzarki, oraz części maszyny uprawowe zespoły robocze takie jak haki sprężyste, lub wygięte noże. Ich ruch odbywa się wokół osi ustawionej poprzecznie do kierunku ruchu agregatu. Możemy je podzielić ze względu na głębokość pracy (lekkie, ciężkie). Glebogryzarki spulchniają ziemię, oraz umożliwiają przygotowanie roli do siewu, bez dodatkowych narzędzi. Przykładem maszyny wahadłowej jest brona wahadłowa. Jej obie belki wykonują poprzeczne wahania o kierunkach przeciwnych. Pługofrezarka to przykład maszyny kombinowanej, posiada pionowe wirniki z nożami ustawionymi w trzech szeregach.

Stopień rozdrobnienia gleby można regulować przez zmianę prędkości obrotowej wirników, lub kąta ustawienia frezów. Maszyna przygotowuje rolę do siewu za jednym przejazdem, zarówno na glebach lekkich jak i średnich. W innych przypadkach, pługofrezarkę można wykorzystać do udrażniania płytkich rowów, przeciwpożarowych pasów zaporowych, oraz do gaszenia pożarów przyziemnych.

Więcej na: https://agro-sklep.com/