Praktyczne zastosowanie geodezji

Geodezja bada rozmiary i kształty działek oraz ich wysokości. W zakresie usług geodezyjnych jest też pomiar odległości i kątów, a następnie niezbędne obliczenia. Konieczność pomiaru działek pozostaje niezmienna, zwłaszcza jeśli chodzi o wyznaczanie granic.

Czym zajmuje się współczesna geodezja?

geodezja BoguchwałaObecnie przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych i geodezyjnych wykonywane są prace, takie jak szczegółowy opis współrzędnych granic terenu, ustalenie znaków granicznych i wydawanie dokumentów potwierdzających autentyczność i legalność ustanowienia znaków granicznych. Oczywiście w pracach geodezyjnych obliczana jest dokładna powierzchnia badanego obszaru i opracowywane są szczegółowe mapy topograficzne działki. W zależności od celu prowadzenia badań geodezyjnych listę opracowań można dostosować. Na przykład, o potrzebie ustalenia dokładnej lokalizacji i granic terenu, przeprowadzany jest tylko planowany pomiar. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie badania topograficznego terytorium, oprócz pomiaru poziomego przeprowadza się pomiar wysokości, który daje dokładny opis rzeźby badanego obszaru. Tym wszystkim zajmuje się geodezja Boguchwała posiada firmę, która działa zgodnie z prawem geodezyjnym. Prawda jest taka, że projekt dowolnej budowy jest zatwierdzany przez wydział architektoniczny. Do pakietu dokumentów należy dołączyć właśnie wyniki geodezji działki, na której planowana jest budowa. W związku z tym geodezja jest koniecznością.

Równie ważne jest, aby przy rozpoczęciu budowy lub projektowania obiektu mieć dane dotyczące lokalizacji najbliższych sieci inżynieryjnych, nachylenia terenu, położenia terytorium względem punktów kardynalnych. Informacje te pozwalają wybrać najbardziej optymalną lokalizację pod przyszły budynek. I to jest rola współczesnych geodetów.