Obróbka wykańczająca poprzez szlifowanie powierzchni

Szlifierka jest rodzajem obrabiarki, przeznaczonej przede wszystkim do obróbki wykańczającej utwardzonych powierzchni przedmiotów uprzednio obrobionych innymi metodami. Szlifierki pracują narzędziami wieloostrzowymi, zwanymi ściernicami. Cechą charakterystyczną dla szlifierek jest duża szybkość skrawania. Z tego powodu wirujące z dużą prędkością ściernice muszą być dokładnie wyważone i zaopatrzone w osłony. Łoże i korpus szlifierki powinny być sztywne – odporne na drgania.

Ściernice, czyli narzędzia do obróbki szlifierskiej

ściernice szlifierskieSzlifowanie jest obróbką dokładną, umożliwiającą osiągnięcie dokładności wymiarowej w klasach 5-6. Powierzchnie szlifowane mają dużą gładkość. Głównym zadaniem technologicznym szlifierek, pracujących ze ściernicami szlifierskimi, jest obróbka powierzchni cylindrycznych i płaszczyzn. Ściernica jest narzędziem ścierny, składającym się z ziaren ściernych i nośnika materiału ściernego – spoiwa, które łączy ziarna w jedno spójne narzędzie. Ziarna ścierne, takie jak: korund, węglik krzemu, azotek boru lub diament nie mają określonego kształtu, a ich wielkość wpływa na uzyskanie określonej chropowatości powierzchni. Ściernice szlifierskie występują pod wieloma postaciami. Mogą to być duże tarczowe kamienie ścierne stosowane w szlifierkach stołowych, tarcze garnkowe z powierzchnią ścierną w kształcie pierścienia czy też ściernice trzpieniowe nasadzane na rozmaite elektronarzędzia.

Podsumowując, właściwa ściernica pozwoli nie tylko uzyskać zamierzony efekt, ale również podniesie komfort pracy, zwiększy poziom jej bezpieczeństwa oraz wydłuży żywotność samej tarczy, a także szlifierki. To, jaka ściernica będzie potrzebna, zależy od tego, w jaki sposób będzie ona wykorzystywana. Określony kształt narzędzia dostosować należy do rodzaju prac, jaki będzie nim wykonywany.