Najwięksi dystrybutorzy nawozów rolniczych na świecie

Większość z nas ma świadomość, że nawozy są jednym z kluczowych czynników w utrzymaniu jakości i ilości naszych upraw. Ulepszenia i postępy w produkcji nawozów oznaczają bardziej efektywne plony. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych stale opracowuje się nawozy zawierające możliwie najlepsze składniki odżywcze dla gleby i roślin.

Najwięksi dystrybutorzy nawozów na świecie wciąż zwiększają produkcję

dystrybutor nawozów rolniczychFirmy będące największymi dystrybutorami nawozów rolniczych zarówno pod względem fizycznej produkcji, jak i obrotów finansowych działają w Stanach Zjednoczonych. Na tym rynku działają najwięksi na świecie producenci nawozów potasowych. Firmy produkujące nawozy posiadają wiele zakładów produkcyjnych. Drugi pod względem wielkości rynek produkcji nawozów sztucznych to rynek chiński. Firmy chińskie są jednymi z liderów w dystrybucji nawozów fosforanowych i potasowych. Ich głównym celem jest umożliwienie gospodarstwom na całym świecie osiągnięcie możliwie jak największej ilości i jakości zbiorów. Trzecie miejsce na podium zajmują firmy rosyjskie. Największy tamtejszy dystrybutor nawozów rolniczych koncentruje się na produkcji nawozów potasowych. Produkcja firm rosyjskich jest nastawiona głównie na eksport zaś tamtejsi dystrybutorzy nawozów rolniczych to ponadto jedni z największych pracodawców w Rosji. Branża produkcji i dystrybucji nawozów sztucznych ma również istotne znaczenie za naszą wschodnią granicą, na Białorusi. Tamtejsze firmy koncentrują się przede wszystkim na produkcji nawozów azotowych, wytwarzając 1/7 światowej produkcji nawozów sztucznych.

Ze względu na stale zwiększającą się produkcję wysokiej jakości nawozów rolnictwo może dostarczyć więcej niż wystarczającej ilości żywności na potrzeby całego świata. Pozwoliło to także na zwiększenie eksportu i importu żywności.