Kilka informacji o refundacjach do uli

 

W ostatnich latach niezwykle modnym, ale też ciekawym hobby, stało się pszczelarstwo. Coraz więcej osób, które tylko mają ku temu odpowiednie warunki i możliwości, zakłada pasiekę, chcąc dysponować naturalnym miodem najwyższej jakości. Ze względu na wciąż niewielką ilość miejsc, w których pszczoły mogą bezpiecznie bytować, Unia Europejska proponuje odpowiednie dotacje na ule.

Warunki pozyskania refundacji do ula

duże ule na refundacjeOczywiście, kwestia pozyskania refundacji do wyposażenia naszej pasieki związana jest ze spełnieniem odpowiednich warunków. Pierwszym z nich jest fakt, że tylko duże ule na refundacje mogą w jakimś stopniu liczyć. Jeśli chodzi o materiał, z którego wykonywane są ule, nie ma to większego znaczenia, ponieważ odpowiednie dotacje w większości przypadków dotyczą ula wykonanego z każdego materiału, który jest dostępny na rynku i jest zgodny z odpowiednimi normami unijnymi. Po drugie, osoba, która występuje o refundację poniesionych kosztów, powinna być członkiem związku pszczelarskiego lub stowarzyszenia pszczelarzy, dlatego na pewno warto wstąpić w szeregi doświadczonych pszczelarzy zaczynając swoją przygodę. Jeśli chodzi o obliczanie refundacji kosztów, ma ona ścisły związek z posiadaną ilością pszczelich rodzin i może wynieść nawet sześćdziesiąt procent poniesionych przez nas kosztów. Oznacza to, że włożone przez nas fundusze w inwestycję, na której możemy dodatkowo zarabiać, zwrócą się nam jeszcze szybciej niż w przypadku nie skorzystania z dofinansowania.

Przed przystąpieniem do przygody ze pszczelarstwem na pewno warto skontaktować się z osobą, która zajmuje się tym tematem i poprosić o wyjaśnienie zawiłości związanych z przystąpieniem do związków czy też stowarzyszeń, a także z kwestią refundacji do zakupywanych przez nas uli.