Jak przydatne są mierniki drgań?

Moja dziewczyna pracuje w zakładzie przemysłowym, gdzie bardzo ważna jest diagnostyka maszyn. Średnio kontrole stanu odbywają się raz w miesiącu. Na jakie konkretne parametry najczęściej zwraca się uwagę podczas takich działań diagnostycznych?

Co mierzą mierniki drgań?

miernik drgańDiagnostyka maszyn przemysłowych jest bardzo ważna w różnorodnych zakładach przemysłowych. Bardzo często takie działania odbywają się w konkretnych odstępach czasu. Chodzi przede wszystkim o to, że maszyny są mocno eksploatowane, dlatego ważna jest systematyczność diagnostyczna. Jednym z urządzeń, które często wykorzystuje się do pomiaru parametrów jest miernik drgań. Każda maszyna w trakcie pracy narażona jest na drgania. Niezależnie od typu, bycie narażonym na ten czynniki może wpływać negatywnie na efekty pracy urządzenia, dlatego bardzo ważne jest, by działanie diagnostyczne z wykorzystaniem miernika drgań było przeprowadzane systematycznie. Najnowsze technologicznie urządzenia służące do pomiaru drgań posiadają też opcje, które pomagają w ustaleniu temperatury mierzonego urządzenia. Jest to o tyle ważne, że każda maszyna posiada limity, które określają w jakiej temperaturze dana maszyna jest najbardziej wydajna. Moja dziewczyna mówiła, że sama diagnostyka nie zajmuje dużo czasu. Miernik drgań w bardzo precyzyjny sposób ukazuje, jakie drgania występują w trakcie pracy maszyny. W zależności od tego, z jaką maszyną mamy do czynienia, czas może pomiaru może wynosić od kilkunastu minut do godziny.

Wszystko zależy od poszczególnych podzespołów. Tam, gdzie jest ich więcej i składają się one z delikatniejszych części, dobrą praktyką jest przeprowadzanie dokładnych pomiarów. Na pewno pomaga to w uniknięciu różnych usterek i awarii, pozwalając na nieprzerwaną pracę takiej maszyny.