Ekspertyza przeciwpożarowa – dla kogo?

Czasem ma miejsce sytuacja, w której właściciel lub zarządca budynku, na przykład prezes firmy wynajmującej lokal, chce zmienić sposób użytkowania obiektu. Jednak na przeszkodzie stają mu przepisy o ochronie przeciwpożarowej oraz normy, których budynek ze względu na wiek i użytą podczas jego stawiania technologię nie jest w stanie spełnić.  Czy oznacza to brak możliwości dla przedsiębiorcy lub właściciela?

Kiedy potrzebujesz rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej?

rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychNic bardziej mylnego. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który dzięki swoim uprawnieniom, może sporządzić ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. Taki dokument, sporządzony przez specjalistę na prośbę właściciela lub zarządcy budynku zawiera w sobie analizę stanu faktycznego budynku, zestawienie go z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz propozycję rozwiązań technicznych, którymi można zastąpić wymagania niemożliwe do spełnienia.  Na podstawie takiego dokumentu właściciel lub zarządca mogą złożyć wniosek do uprawnionych organów o wydanie zezwolenia na przebudowę, rozbudowę lub zmianę przeznaczenia konkretnego obiektu. Wydanie takiej ekspertyzy nie jest jednak rzeczą łatwą. Rzeczoznawca musi zaznajomić się z całością dokumentacji obiektu oraz zestawić swoje rozwiązania z tymi przewidzianymi przez przepisy ochrony przeciwpożarowej. Często w swojej pracy musi on konsultować się z rzeczoznawcą budowlanym, aby uzgodnić możliwość wprowadzenia niektórych rozwiązań.

Ubieganie się o pozytywną ekspertyzę oraz zastosowanie się do niej jest często jedynym ratunkiem dla inwestorów, chcących zrobić coś ze starymi budynkami, których nie można przystosować do obecnie panujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Od wdrożenia przedstawionych w niej rozwiązań często zależy dalszy los inwestycji lub przedsiębiorstwa.