Drukarnie – ośrodki przemysłu poligraficznego

Z definicji drukarnia to przedsiębiorstwo lub zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem produktów drukowanych. Rozróżnia się je w zależności od produktów (np. gazety, reklama, etykiety, druk ciągły lub kalendarzowy, druk opakowań, druk dekoracyjny) lub od zastosowanej technologii (np. wklęsłodruk, offset zwojowy, offset arkuszowy, sitodruk lub druk cyfrowy).

Drukarnie – zakłady produkcyjne wytwarzające wyroby poligraficzne

drukarniaRozróżnienie to jest niejasne, ponieważ drukarnie często wytwarzają kilka rodzajów produktów i stosują różne techniki druku. Ponadto istnieją wysoce wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które obsługują bardzo mały segment rynku (np. druk zabezpieczony dowodów tożsamości, banknotów i innych produktów podatnych na fałszowanie). W drukarniach często spotyka się również etapy przygotowania do druku i obróbki po druku. Do ważnych ośrodków przemysłu poligraficznego należą drukarnie wielkoformatowe. Na początku XX wieku, na przykład firma Großbuchdruckerei Richarda Petersena określała się jako drukarnia wielkoformatowa. W połowie lat 50-tych XX wieku wydawnictwo Walter Dorn Verlag rekomendowało się na obrazkowej mapie Hanoweru wydawnictwa Bollmann-Bildkarten-Verlag z przynależną do niego drukarnią wielkoformatową, posiadającą na stanie około 250 krojów pisma i między innymi: 6 maszyn Linotype do podwójnego składu czasopism, 1 kompletny stereotyp oraz 10 maszyn drukarskich do druku jedno- i wielobarwnego.

Do 1945 r. centrum przemysłu graficznego był medialny Lipsk z jego wielkimi zakładami drukarskimi, takimi jak Giesecke & Devrient, Brockhaus czy Reclam (około 1900 r. Reclam posiadał już 40 szybkobieżnych maszyn). Dzisiejsze duże zakłady poligraficzne mogą się często pochwalić obrotami liczonymi w miliardach i kilkoma tysiącami pracowników.