Doprowadzenie prądu – stacje transformatorowe

Gdy przeprowadzamy się za miasto, i chcemy się dowiedzieć, czy da się do nas doprowadzić prąd, musimy spojrzeć czy w okolicy wybudowane są stacje transformatorowe. Bo trzeba pamiętać, że są one są warunkiem koniecznym aby myśleć o sieci trakcyjnej w okolicy.

Stacje transformatorowe są również niebezpieczne

Stacje transformatoroweTo jak powietrze dla człowieka. Jedno bez drugiego nie istnieje. Oczywiście trzeba chronić nasze dzieci przed zbliżaniem się do i to słupów trakcyjnych. Tak samo nawet najlepsze stacje transformatorowe. Są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Należy nauczyć potomstwo aby nie zbliżały się do budynków z namalowaną trupią czaszką. Jeśli mówimy o stacjach w środku to znajdują się w niej rozdzielnice średniego i rozdzielnice niskiego napięcia. Jak je w ogóle odróżnić? To stosunkowo proste . Rozdzielnice średniego napięcia rozdzielą prąd i obejmują większe obszary miast. Potrafią przesłać prąd na wielu kilometrach. Podczas gdy rozdzielnice niskiego napięcia dzięki podzespołom mogą podłączać czy rozdzielać sieci elektryczne. Mają różne zadania, ale ich funkcje są wzajemnie zależne bo ich zadania się wiążą. Przy tym wszystkim warte wspomnienia są szafy sterownicze. Jest to miejsce montażu sterowników obiektów i innych potrzebnych im urządzeń. Szafy te są bardzo ważne, bo sterowniki są niezbędne do działania pozostałych urządzeń. Można powiedzieć, że szafy sterownicze spełniają bardzo ważne zadanie. Tak jak baterie kondensatorów. Te baterie możemy instalować sami u siebie ale tylko gdy ponad normę pobieramy energię bierną. Trzeba też pamiętaj że nie warto tu kombinować. Instalacja większych baterii nie będzie się równała naszemu oszczędzaniu. Może dzięki temu dojść jedynie do niewykorzystania części członów baterii i straty zainwestowanych pieniędzy.

Najważniejszy jest jej logiczny dobór. Istnieje dużo odmian baterii, do pracy w różnych warunkach, różnych w budowie jak i cenowo. To głównie od mądrego doboru baterii zależy jak długo będzie ona nam służyć.